Feikje Posthumus

Supervisie, Intervisie en Coaching

Contact maken, contact houden en in contact zijn, geeft aan dat interactie nodig is. Contact met de ander is vereist om als begeleider je werk goed te kunnen uitvoeren. Wat is daarvoor nodig , over welke eigenschappen beschik ik en hoe bewust zet ik deze in . Om deze vragen te kunnen beantwoorden is zelfreflectie noodzakelijk..


Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.


Intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. De professioneel begeleider kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de andere verder kunnen helpen.


Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide.